Vokaltimer

microphone_wallpaper.jpg

Vokaltimer med Sven Jøran Michelsen

Sven Jøran Michelsen har lang erfaring som sanger. Han har undervist i sang til enkeltelever og som kordirigent i en årrekke. Han har også gjort seg bemerket som pianist, arrangør og låtskriver.

Sven Jørans sangundervisning er hovedsakelig rettet i mot populærmusikk. Pensum og repertoar tilpasses hver enkelt elevs forutsetning og forventing. I undervisningen tas det ofte utgangspunkt i den pedagogiske modellen "Syv trinn til suksess" som Sven Jøran selv har utviklet.

Sangfaglige emner som er sentrale i undervisningen er blant annet:

- Pusteteknikk

- Klangbruk

- Fraseringsteknikk

- Foredrag

- Repertoarutvikling

Sangundervisningen består i hovedsak av praktisk sangutfoldelse, i tillegg til en sang- og musikkteoretisk del.

Pris pr. undervisningstime (45 min.): kr 600,-

Pakkepris 3 måneders semester / 12 undervisningstimer: kr 6500,-