Ved større produksjoner kan vi tilby en Pakkepris basert på et forhåndsberegnet forbruk av studiotimer.

Pakkeprisen kan inneholde 'full pakke'.

Dette vil for eksempel si:
 
- studioleie
- overnatting
- musikertjenester
- arrangering
- komposisjon
- tekstforfatting
- musikkprodusent.

Pakkepris kan selvfølgelig også beregnes ved kun studioleie, eller hvor kun deler av de tjenester vi tilbyr benyttes i tillegg.

Vår Pakkepris er svært gunstig med tanke på totale produksjonskostnader, produksjonsplanlegging og budsjettstyring.
En annen gevinst er at det som oftest avtales et prosentuelt slingringsmonn
i forhold til estimert forbruk av studiotimer.
Timeforbruk utover estimatet som ligger innenfor slingringsmonnet, faktureres ikke.

Pakkepris nedtegnes alltid i kontraktsform med tilhørende innspillingsbudsjett
og innspillingsplan.
Under selve innspillingen føres timeliste som fortløpende viser forbruk av studiotimer.
 
Pakkeprisen er først og fremst prosjektbasert,
og beregnes etter produksjonens størrelse og omfang.


For spørsmål og pristilbud, benytt vår kontaktside