Norsk Lydstudio har også et Schimmel 205 plassert i et eget flygelrom.
I dette rommet har vi også et Hammond B3 med Leslie.